Hai nóng y tá Thực Kent và Brooklyn màu Xanh

chú thích hình ảnh,

Hai nóng y tá Thực Kent và Brooklyn màu Xanh, Nga thu vai cho chiếc áo ngắn tay rơi hẳn xuống sàn gỗ, nàng không đủ can đảm nhìn xuống mà lim dim ngửa mặt lên trần nhà phó mặc thân xác cho cơn đam mê đày ải.