Chiếc khăn lụa nô lệ, từ chối vắt Máu Lồng

chú thích hình ảnh,

Chiếc khăn lụa nô lệ, từ chối vắt Máu Lồng, Nước da không còn màu tối nữa, đã sáng lên nhiều, thân hình tròn trịa đầy đặn hẳn ra, đường nét rõ ràng có nhô có thụt, chỉ có quần áo vẫn toàn đồ cũ chưa thay đổi.