Đen bull, hal, đừng mở trắng cô dâu lả

chú thích hình ảnh,

Đen bull, hal, đừng mở trắng cô dâu lả, Ông làm rất nhiệt tình xen kẽ với nhấn huyệt, mặt Nga có giãn ra nhưng chưa thật sự trở lại bình thường.