Tình dục Tiệc pt2

chú thích hình ảnh,

Tình dục Tiệc pt2, Nói rồi ông Nghị thản nhiên kéo dây khóa quần lửng moi cặc đưa vào bồn tiểu cạnh chỗ Nhi ngồi.