Hai đẹp, hành động

chú thích hình ảnh,

Hai đẹp, hành động, Ngọc Diệp vội lấy tay bụm miệng mình, cơ thể khựng lại khi nhận ra sự nguy hiểm của thứ âm thanh mà cả hai vừa phát ra.