Nhẹ nhàng áo

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhẹ nhàng áo, Người phụ nữ mà Nhất Huy đang có diễm phúc đè nghiến bên dưới mình nóng bỏng hấp dẫn đến mức thật không có từ ngữ nào để diễn tả.